Včely. Sledujeme ich a stále obdivujeme. Žijú v rodinách, včelstvách s niekoľko desiatok tisícmi včiel. Aj napriek veľkému množstvu má každá presne určenú úlohu.

MATKA – jej jedinou povinnosťou je zabezpečovať potomstvo. Liahne sa z larvy, ktorú robotnice kŕmia materskou kašičkou. Deje sa to ak je matka pristará na plnenie povinností, opustí úľ s rojom alebo včelstvo osyrie. Vyliahnutá matka dovŕši dospelosť a vydá sa svadobný prelet, kde je trúdom oplodnená a začne klasť vajíčka. Sú dni keď nakladie viac ako 2000. V priebehu celého života može jedna matka naklásť až milión vajíčok. Životnosť matky je 3 až 5 rokov.

Spolu s matkou, žijú v rodinách robotnice a trúdy. ROBOTNICA – táto usilovnica, má v úle viacero postov. Hneď po vyliahnutí začína pracovať. Zo začiatku čistí, upratuje bunky plástu a neskôr kŕmi larvy, preberá nektár a peľ od lietaviek, vyrába vosk, stavá plasty, stráži vchod. Neskôr, do konca dospelého života, sa stavajú lietavkami a zbierajú nektar, peľ, vodu. Dožívajú sa 5 týždňou. Dlhoveké včely, ktoré sa liahnu koncom leta, dokážu prežiť celú zimu.

TRÚD – má život oveľa ľahší. Jeho úlohou je oplodniť matku. Na jesen sú trúdy z úľa vyhostené a umierajú od hladu.

Chcem Vám ťiež priblížiť činnosť včelstiev počas včelárskeho roku.

V skorej JARI sa včely vydajú na prvý prelet, kde sa takpovediac očistia a zbavia výkalov, niečo ako let na záchod. Matka postupne začína klasť vajíčka. V úli sú dlhoveké včely, ktoré odumierajú a sú nahradené mladuškami. Prvé kvety lákajú včely na nektár a začína znáška. Vývoj včelstva smeruje na jar k vrcholu, preto sa musia obracať, aby zabezpečili priestor pre rozvoj. V tomto období sa včeličky roja a majú tzv. rojovú náladu.

LETO. Poslednú výdatnú znášku nektáru dávajú včelám lipa a u nás hlavne slnečnica. S poklesom kvitnúcich rastlín klesá aj aktivita vo vnútri úľa. Matka obmedzuje kladenie vajíčok. Už v auguste a septembri sa liahnu dlhoveké včely, ktoré pomôžu rodine prezimovať v chumáči. Všetky činnosti v úli smeruje na prezimovanie: tvorenie zásob, vyháňanie trúdov, včelám sa v tele ukladajú tukové zásoby, ktoré využijú ako zdroj energie počas zimy.

JESEŇ. Pri klesaní teplôt sa včely začínajú zhlukovať do chumáča. Je to taká včelia guľa, ktorá je pevnejša a pevnejšia v závislosti od ochladenia. Čím je chladnejčie, tým sú včely pri sebe bližšie, aby si udržali stabilnú teplotu v chumáči a matka v strede nepocítila chlad. Toto obdobie je začiatkom pokoja včiel. Tu sa ešte stane, že nejaký ten slnečný lúč včely vyláka z úľa von, ale môžu skrehnúť a uhynúť.

ZIMA. Za mesiace zimného pokoja považujeme október až február. Natrvalo sa ochladí a rodina vytvori v úli stály chumáč. V strede chumáča zimuje matka. Je obklopená včelami. Teplota v strede chumáča je 18-25°C, včely ju udržiavajú bzučaním. V chumáči sa pohybujú po plástoch a postupne konzumujú zásoby. Spotreba zásob prudko vzrastie s plodovaním matky. Už vo februári si včely môžu pomaličky nazbierať prvý peľ z kvetov liesky. Začiatok nového včelárskeho roku je v dohladne.

Aspoň takto stručne nám dovoľte priblížiť život v úľoch. Tešíme sa na budúci rok. Budeme Vám prinášať aktuálne foto zo včelnice a určite Vám detailnejšie priblížime robotu našich dievčeniec 😊.

Kiko + Nana + ochutnávači 😊 😊 😊

Pridajte svoj komentár